• Phone: 33 14 23 60
  • Email Address: reception@jorckspassage.dk

OM VEDERLAGSFRIE PATIENTHOLD

Har du en kronisk diagnose har vi en række træningstilbud til dig som patient.
Vi har mange års erfaring indenfor bl.a. Parkinson, Sclerose, Apopleksi og R.A. (leddegigt).

Vi har i klinikken en aktiv tilgang til behandling af kroniske lidelser og ser træning som et uundværligt tilbud til denne gruppe af patienter. Vi har et tæt samarbejde med de henvisende læger, samt diverse patientforeninger.

Vi har let tilgængelige adgangsforhold og fysioterapeuter der holder sig opdateret på den nyeste viden indenfor forskning på de kroniske lidelser.

 

Undervisere
Alle vores fysioterapeuter holder sig løbende opdateret indenfor udvikling af behandling til de forskellige diagnoser, og tilbyder både behandling og træning.

Pris
Den offentlige sygesikring yder fuldt tilskud