• Phone: 33 14 23 60
  • Email Address: reception@jorckspassage.dk

OM PATIENTHOLD

Vi har et bredt og specialiseret udvalg af patienthold. Disse hold henvises du til via din læge og derefter fysioterapeut efter en grundig undersøgelse og afdækning af dine problematikker.

Holdene kan benyttes som et supplement til din individuelle genoptræning eller behandling eller kan stå alene i et evt. efterforløb.

Vi har bl.a. knæ, hofte, ryg, skulder, hypermobilitetshold, mm., hvor fokus i træningen er tilrettelagt efter dine individuelle behov.

Du benytter henvisning fra egen læge til disse hold.

Undervisere
Alle vores fysioterapeuter holder sig løbende opdateret indenfor udvikling af behandling til de forskellige diagnoser, og tilbyder både behandling og træning.

Pris
Gældende takster fra
den offentlige sygesikring.